12. 10. 2023  štvrtok

11.45–12.00 Otvorenie sympózia
Breznoščáková D.
12.00–13.00 Obmedzovacie prostriedky a ich zaznamenávanie – workshop MZ SR
Maliarová B., Kohýlová K.
13.00–14.00

Liečba v psychiatrických stacionároch – zlepšuje kvalitu života?
predsedajúca: Janíková Z.

Denné stacionáre – čo nás čaká v blízkej budúcnosti?
Ralaus D.
Rola zdravotnej sestry v dennom stacionári
Matejková J., Laššová M.
Psychofarmakoterapia v podmienkach denného psychiatrického stacionára
Janíková Z.

14.00–14.30 Prestávka
14.30–15.00 Črevný mikrobióm a mentálne zdravie alebo ako mikróby ovplyvňujú naše myslenie – plenárna prednáška
Kužela L.
predsedajúci: Ustohal L.
15.00–15.30 Kariprazín v kombinovanej liečbe schizofrénie
prednáška podporená spoločnosťou Gedeon Richter Slovakia s.r.o.
Gášpár P.
15.30–15.45 Prestávka
15.45–16.45

Kvalita života pri rôznych typoch psychofarmakoterapie
predsedajúca: Dubinská S.

Stabilizátory nálady a kvalita života u pacientů s bipolární poruchou
Novák T.
Aby pacienti mohli žiť zmysluplný život
Dubinská S.
Fytopsychofarmaká nepsychedelického typu
Patarák M.

16.45–17.00

Majú pacienti s farmakorezistentnou depresiou nádej na kvalitný život?
Prednáška podporená spoločnosťou Johnson&Johnson s.r.o., divízia Janssen
Izáková Ľ.

17.00–17.15 Prestávka
17.15–17.45 Kardiovaskulárne riziká a psychofarmaká: Interakcia medzi CNS, psychickými alteráciami a obezitou – plenárna prednáška
Šimko F.
predsedajúci: Ustohal L.
17.45–18.45 Komunitná psychiatria – moderovaná diskusia so zástupcami MZ SR a PSK odboru zdravotníctva a sociálnych vecí a psychiatrov
Izáková Ľ., Breznoščáková D., Králová M., Maliarová B., Kohýlová K., Sabolová Z., Hrindová T.
18.45 Krst knihy – Aspergerov syndróm u dievčat
Autor: Mariana Balážová
19.30 Večera

13. 10. 2023  piatok

08.30–09.30

Za obzorom psychofarmák – vplyv na ostatné orgánové systémy
predsedajúca: Klírová M.

Psychofarmaká a ochorenia obličiek: Všeobecný prehľad a manažment
Bezáková G.
Antidepresíva a spánok
Mlynčeková Z.
Od liekov priberám – efekt fluoxetínu na atropometrické parametre
Kukučka T.
Transkraniálna stimulácia jednosmerným prúdom (TDCS) pri liečbe postcovidového syndrómu
Klírová M.

09.30–10.30

Vybrané témy zo skupiny afektívnych porúch
predsedajúci: Huťka P.

Objektívne hodnotenie efektu ketamínu v liečbe depresie v adolescentnom veku – kazuistiky
Kováčová V.
Ketamín v liečbe terapeuticky rezistentnej depresie
Mačejová A.
Vplyv vortioxetínu na činnosť autonómneho nervového systému v detskom veku
Huťka P.
Deti vyrastú do výšky, ale nie z problémov
Rosenbergerová T.

10.30–11.00 Prestávka
11.00–11.30 Metabolické (svetlá a) tiene psychofarmák – plenárna prednáška
Pallayová M.
predsedajúca: Češková E.
11.30–12.30 Naplnenie náročných očakávaní v liečbe depresie: od vízie po výsledky
predsedajúci: Patarák M.
sympózium podporené spoločnosťou Lundbeck Slovensko s.r.o.

Farmakodynamický profil vortioxetínu od A po Z

Patarák M.
Keď len lepšie nestačí
Valkučáková V.
12.30–13.15 Obed
13.15–14.00

Obezita a psychické poruchy: Dve prepletené globálne epidémie
predsedajúca: Králová M.

Obezita a psychiatria – vzájomné súvislosti
Králová M.
Úloha inkretínov a twinkretínov pri psychofarmakoterapii z pohľadu diabetológa-psychiatra
Pallayová M.

14.00–15.00

Problémové oblasti v individualizovanom prístupe v psychiatrii
predsedajúca: Valkučáková V.

Možnosti individualizovanej (precision) psychiatrie
Kolenič M.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v kontexte neudeleného súhlasu v zdravotníckom psychiatrickom zariadení
Stavrovská Z. a kol.
Sociálna bolesť – cieľ alebo modulátor diagnosticko-terapeutického postupu
Valkučáková V.

15.00–15.15 Prestávka
15.15–15.45 Tachyphylaxe – plenárna prednáška
Látalová K.
predsedajúca: Češková E.
15.45–16.45 Psychofarmakoterapia a kvalita života
sympózium podporené spoločnosťou Schwabe Slovakia s.r.o.
Izáková Ľ., Breznoščáková D., Králová M.
16.45–17.00 Prestávka
17.00–18.00 Hlavný odborník a krajskí odborníci pozývajú – psychiatrická starostlivosť v regiónoch Slovenska, moderovaná diskusia
Izáková Ľ., Breznoščáková D., Králová M., Ralaus D., Zelman M.
20.00 Večera

14. 10. 2023  sobota

08.30–10.00

Psychofarmaká v monoterapii a kvalita života
predsedajúci: Zelman M.

Monoterapia maximálnymi dávkami antidepresív vs. kombinovaná terapia: Líšime sa od iných krajín?
Korbová B., Olejárová E.
Monoterapia maximálnymi dávkami antidepresív vs. kombinovaná terapia: V našej praxi
Breznoščáková D.
Lítium v nepsychotických indikáciách
Zelman M.
Klozapín a jeho úloha v modernej liečbe psychických porúch
Virčík M.

10.00–10.15 Prestávka
10.15–11.30

Kombinácie antipsychotík – „zlatá klietka“ – lepšia kvalita života?
predsedajúci: Ustohal L.

Rezistentná schizofrénia a kombinácia antipsychotík a vplyv na kvalitu života
Ustohal L.
Klozapín ako základný pilier kombinácie s antipsychotikami
Virčík M.
Štandardný postup pre liečbu vysokými dávkami antipsychotík pri ich kombinácii
Zelman M.

11.30 Ukončenie sympózia
Breznoščáková D.