Príhovor organizátora

Milé kolegyne, kolegovia, priatelia,

v mene organizačného výboru PfS SPsS vás srdečne pozývam na XVIII. Psychofarma-kologické sympózium s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutoční 10. – 12. októbra 2024 v hoteli Chopok v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách! 

Toto sympózium je organizované Psychofarmakologickou sekciou SPsS s hlavnou témou podujatia „Liečiť umne v psychiatrii“. Inšpirovali sme sa najmä tým, že ako v živote, tak aj v medicíne, nie sú dôležité len dostupné možnosti či prostriedky, ale najmä spôsob, umenie ich upotrebiť, pomôcť, prosto s nadhľadom ich použiť. 

 

Verím, že každý si v pripravovanom programe nájde niečozaujímavé aj prínosné. 

Taktiež som presvedčená, že toto sympózium bude vynikajúcou príležitosťou nielen na odborné stretnutie, ale najmä to „ľudské“, aby sme mohli zdieľať svoje skúsenosti, radosti,  rozčarovania či nové výzvy. 


Tešíme sa na vás! 

S úctou, Dagmar Breznoščáková
a organizačný tím podujatia

Organizátor sympózia:
Psychofarmakologická sekcia SPsS SLS

Koordinátorka sympózia:
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.

Organizačný výbor:
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, CSc.
Doc. MUDr. Mária Králová, CSc.
Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

 
MUDr. Marek Zelman
MUDr. Vanda Valkučáková
MUDr. Mária Matisová
MUDr. Beáta Korbová

Hodnotenie ARS CME

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníko- vi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK, SLS a Európskou akreditačnou radou. Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájde lekár na stránke https://cmeportal.sk/, po prihlásení do svojho konta a pod názvom danej aktivity.

Účastníkom, ktorí nemajú vytvorené konto a sestrám, zašleme potvrdenia o účasti e-mailom, cca do 14 dní po skončení sympózia.

Nelekárom a zdravotným sestrám zašleme potvrdenie o účasti e‑mailom.

Kredity za pasívnu účasť:
Štvrtok 10.10.2024 – X kreditov
Piatok  11.10.2024 – Y kreditov
Sobota 12.10.2024 – Z kreditov

Kredity za aktívnu účasť (za každý príspevok):
Prvý autor slovenský / zahraničný – 10 kreditov / 15 kreditov
Dvaja spoluautori slovenskí / zahraniční – 5 kreditov / 10 kreditov

Zabezpečenie ubytovania
Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje Agentúra KAMI.
V prípade záujmu prosím kontaktujte e‑mailom: agenturakami@agenturakami.sk

Kongres Hotel Chopok

Demänovská Dolina, 20
Liptovský Mikuláš 031 01

www.kongresovyhotelchopok.sk

Cena ubytovania s raňajkami:
Dvojlôžková izba obs. 1 os.: 153 € / noc
Dvojlôžková izba obs. 2 os.: 163 € / noc

Trojlôžková izba obs. 1 os.: 208 € / noc
Trojlôžková izba obs. 2 os.: 218 € / noc
Trojlôžková izba obs. 3 os.: 228 € / noc

Rodinná izba obs. 1 os.: 247 € / noc
Rodinná izba obs. 2 os.: 257 € / noc
Rodinná izba obs. 3 os.: 267 € / noc
Rodinná izba obs. 4 os.: 277 € / noc

Miestny poplatok: 1,50 € / osoba / noc

Cena zahŕňa: raňajky, parkovanie, wifi 

Hotel Tri Studničky

Demänovská Dolina, 5
031 01 Demänovská Dolina

https://www.tmrhotels.com/hotel-tri-studnicky/sk/

Cena ubytovania s raňajkami:

Dvojlôžková deluxe izba pre 1,2 os.: 130 € / noc

Apartmán jednospálňový pre 1,2 os.: 150 € / noc

Apartmán dvojspálňový pre 1,2 os.: 220 € / noc
Apartmán dvojspálňový pre 3,4 os.: 252 € / noc

Apartmán VIP pre 1,2 os.: 220 € / noc

Miestny poplatok: 1,50 € / osoba / noc

Cena zahŕňa: raňajky, parkovanie, wifi