Príhovor organizátora

Milé kolegyne, kolegovia, priatelia,
v mene organizačného výboru PfS SPsS by som vás rada pozvala na Jesenné psychofarmakologické sympózium, ktoré sa uskutoční 12. – 14. októbra 2023 v hoteli Chopok v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách!

Toto sympózium je organizované Psychofarmakologickou sekciou SPsS, pričom do pozornosti dávame hlavnú tému sympózia „Psychofarmakoterapia a kvalita života?“. Program sa budeme snažiť zostaviť tak, aby skutočne mohol každého zaujať. 

Už tradične pripravíme „ochutnávku“ z predklinických výskumov, ťažiskové miesto budú mať psychiatri z ústavných ale aj ambulantných zariadení z rôznych častí Slovenska, pozvaná je aj sekcia sestier a iných zdravotníckych pracovníkov.


Vzhľadom k téme sa totiž budeme snažiť ponúknuť uhly pohľadu jednotlivých zdravotníckych pracovníkov inkorporovaných v psychofarmakologickej liečbe a s tým súvisiacou kvalitou života ľudí, pre ktorých je táto liečba určená, no aj samotných ľudí- pacientov, ktorí sú sami užívateľmi. Verím, že sa nám podarí zorganizovať aj moderovanú diskusiu odborníkov, pacientskych organizácií či samosprávy a snáď aj hlavného odborníka a krajských odborníkov, aká je situácia v jednotlivých regiónoch a veľa iného zaujímavého. 

Tešíme sa na vás! 

S úctou, Dagmar Breznoščáková
a organizačný tím podujatia

Organizátor sympózia:
Psychofarmakologická sekcia SPsS SLS

Koordinátor sympózia:
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.

Organizačný výbor:
MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
MUDr. Mária Králová, CSc.
Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

 
MUDr. Marek Zelman
MUDr. Vanda Valkučáková
MUDr. Mária Matisová
MUDr. Beáta Korbová

Hodnotenie ARS CME
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74⁄2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.  

Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke cmeportal.sk – po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity. 

Nelekárom a zdravotným sestrám zašleme potvrdenie o účasti e‑mailom.

Kredity za pasívnu účasť:
Štvrtok 12.10.2023 – 5 kreditov
Piatok  13.10.2023 – 8 kreditov
Sobota 14.10.2023 – 3 kredity

Kredity za aktívnu účasť (za každý príspevok):
Prvý autor slovenský / zahraničný – 10 kreditov / 15 kreditov
Dvaja spoluautori slovenskí / zahraniční – 5 kreditov / 10 kreditov

Nepeňažné plnenie
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zabezpečenie ubytovania
Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje Agentúra KAMI.
V prípade záujmu prosím kontaktujte e‑mailom: kami@agenturakami.sk

Kongres Hotel Chopok

Demänovská Dolina, 20
Liptovský Mikuláš 031 01

www.kongresovyhotelchopok.sk

Cena ubytovania s raňajkami:
Dvojlôžková izba obs. 1 os.: 153 € / noc
Dvojlôžková izba obs. 2 os.: 163 € / noc

Trojlôžková izba obs. 1 os.: 208 € / noc
Trojlôžková izba obs. 2 os.: 218 € / noc
Trojlôžková izba obs. 3 os.: 228 € / noc

Rodinná izba obs. 1 os.: 247 € / noc
Rodinná izba obs. 2 os.: 257 € / noc
Rodinná izba obs. 3 os.: 267 € / noc
Rodinná izba obs. 4 os.: 277 € / noc

Miestny poplatok: 1,50 € / osoba / noc

Cena zahŕňa: raňajky, parkovanie, wifi 

Hotel Tri Studničky

Demänovská Dolina, 5
031 01 Demänovská Dolina

https://www.tmrhotels.com/hotel-tri-studnicky/sk/

Cena ubytovania s raňajkami:

Dvojlôžková deluxe izba pre 1,2 os.: 130 € / noc

Apartmán jednospálňový pre 1,2 os.: 150 € / noc

Apartmán dvojspálňový pre 1,2 os.: 220 € / noc
Apartmán dvojspálňový pre 3,4 os.: 252 € / noc

Apartmán VIP pre 1,2 os.: 220 € / noc

Miestny poplatok: 1,50 € / osoba / noc

Cena zahŕňa: raňajky, parkovanie, wifi